KJØPSBETINGELSER

Kjøper betaler selv frakt og ingen returer ved opphørssalget.